Om

Freddy Kjellström (F.K) har varit styrelseledamot i Svenska Stövarklubben sedan år 2004, och är klubbens ordförande sedan år 2006. F.K. är också innehavare av Stövarjägarens Kennel som föder upp Hamiltonstövare. Civilt är F.K. verksam som statsvetare vid Karlstads universitet.

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Självklart regeringsbeslut - Löshundsjakten i Sverige utreds inte 

Ja, så kom det självklara beskedet från regeringen om att löshundsjakten i landet inte är aktuellt föremål för vidare utredning. Det är Svenska Rovdjursföreningen (suck!) och Djurskyddet Sverige som begärt detta. På Svenska Jägareförbundets sida kan man nu läsa följande uttalanden från regeringen:

"Regeringen gör bedömningen att oavsett om jakt bedrivs med eller utan hund ska jakten bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara, detta enligt 27:e paragrafen jaktlagen. I syfte att förhindra sådana effekter finns redan ett antal bestämmelser som reglerar hundanvändningen vid jakt.

Regeringen framhåller att jakt med hund har gamla traditioner i Sverige och att det bedrivs en målmedveten avel för att få fram så lämpliga hundar som möjligt och de olika jaktformerna och eftersök.

Så här skriver regeringen avslutningsvis i sitt beslut, som är undertecknat av Eskil Erlandsson och Robert Andrén: ”En viktig förutsättning för en framgångsrik viltförvaltning och eftersöksverksamhet är användningen av icke kopplade hundar.

Enligt regeringens uppfattning finns mot bakgrund av de gällande reglerna om hundanvändning vid jakt inte skäl att göra någon sådan utredning som organisationerna efterfrågar. Någon åtgärd med anledning av skrivelsen bör därför inte vidtas”.

Detta var ett väntat och mycket klokt beslut taget av regeringen. Det finns inget behov för att utreda detta. Tyvärr saknas det grundläggande kunskap om hur jaktutövningen bedrivs hos dessa organisationer som prövat att initiera fram en för skattebetalarna helt onödig utredning. Det vore på sin plats att dessa organisationer sätter sig in i fakta innan de åberopar sådana orimliga krav. 

Men problemet är inte detta egentligen - i alla fall inte när det gäller Svenska Rovdjursföreningen som har en helt annan agenda. Deras agenda, liksom Svenska Naturskyddsföreningen, är att det är jakthundarna som är det största hindret för en livskraftig stor vargstam i Sverige, varför de önskade en kritisk granskning och utredning av löshundsjakten som leder till ytterligare reglering, eller i deras ögon helst ett förbudav löshundsjakten.

Ja, vargproblematiken kan alltså ses utifrån olika perspektiv -Från undertecknades perspektiv är problemet glasklart nu - Varg i svensk natur är inte förenlig med löshundsjakt och betande tamboskap, varför varg inte heller ska finnas i svensk natur!

Bort med klåfingrigheten och låt vår fantastiska löshundsjakt vara ifred!!!!; Detta så att morgondagens generationer ocksåfår möjlighet till fantastiska naturupplevelser !

/Freddy Kjellström 

Så hände det som inte fick hända....men vi har länge varnat för detta


 
Jaha, så hände detta till sist då som vi länge har varnat för: att vargar dödar en människa i Sverige. Ja, det är inte utan att man blir trött när man tänker på alla de naiva människor som av ren okunskap länge har hävdat att vargen inte är farlig för människor.

Frågan som alla ställer sig är hur kunde detta ske? Ja, det är så enkelt som att händelsen kan förstås med vargens normaliserade handlingslogik - vargen är ett stort och, ja, farligt rovdjur som vi ska ha respekt för - det är inget "gosedjur"

Jag har ju gång efter annan påtalat risken med detta - Det har inte varit fråga om när detta skulle ske, utan när. Sedan är det klart att bevarandesidan mycket väl kan säga att: " "Ja, det är nästan 200 år sedan sist det dokumenterades i landet osv..." Men, kära någon, det är klart att stänger vi av E20 i 200 år så lär det heller inte bli särskilt många olyckor på E20 heller. M.a.o. utan varg lär det heller inte inträffa några incidenter med människor inblandade - enkel logik.

Nu hände detta i en djurpark där dessa var präglade av människor, men märk väl inte domesticerade, utan det är fortfarande rovdjur med sin utprägklade naturliga handlingslogik och instinkt som är konsoliderad över låååång tid.

Nästa gång det händer kanske rubrikerna i Expressen istället är: "Småbarnsmamma vargdödad under bärplockning i Dalarna"....Vad händer då - vilka blir reaktionerna då, och vilka tar ansvaret för att det då gick käpprakt åt *********?

Kanske denna tragiska incident kan få människor i allmänhet att vakna upp inklusive våra handlingsförlamade ytterst ansvariga politiker. Låt oss hoppas att denna "kritiska händelse" kan få opinionen att vända till förnuftets fördel.

NU kan i alla fall ingen längre påstå att ingen människa har i modern tid blivit dödat av varg i Sverige längre.....

/Freddy Kjellström 

Jubileumsutställningen Öster Malma söndag 10. juni

 

 

Ja, det har väl inte undgått någon att Svenska Stövarklubben i samband med Stövarfullmäktige avslutar helgen genom att arrangera en stor 100 årsutställning på Öster Malma söndag 10 juni. Jag vill ta tillfället i akt och göra en påminnelse och flagga extra för detta extraordniära utställningstillfälle. Ta med dig din stövare till Öster Malma denna dag - i fina slottsomgivelser. Det kommer även att finnas tillfälle att under denna dag köpa Svenska Stövarklubbens profilprodukter till rabbatterade priser. Det vore trevligt omn just du dyker up där och kan bidra till att denna jubileumsutställning blir så stor att den verkligen går till historieböckerna  - alla stövarägare är välkomna denna dag. Anmälningstiden går ut sista maj, så det finns fortfarande några dagar kvar att anmäla din hund.

Så pass på och få ett minne för livet - Ställ ut din stövare på Öster Malma söndag 10 juni - så ses vi där!"

Stövarhälsningar

Freddy Kjellström  

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Praxis efter tillämpning av § 28 måste ändras omgående!

En bonde i Lekvattnet, Torsby kommun hade besök för andra gången av en slagbjörn som tagit sig in i kohagen. Första gången slutade det med att en kalv dödades, vilket sågs av bonden som då inte agerade. Andra gången björnen kom tillbaks i kohagen var en kväll vid 20-tiden - Björnen var alltså inne i hägnaden och på väg mot korna och gjorde utfall men reagerade inte på skrämselåtgärder, varför den senare dödades av kula från en .30-06 studsare. Därmed torde allt vara i sin ordning efter § 28 i Jaktförordningen som medger nödvärn mot rovdjursangrepp inom inhängad område på tamboskap. I Värmland blev skytten/bonden omgående misstänkt för grovt jaktbrott med påföljd att hans vapen beslagtogs under pågående utredning, eller tills dess att fallet läggs ner och avskrivs. Björnen är nu inskickad till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) för obduktion där skottvinklar ska fastställas och jämföras med skyttens förklaring som underlag i utredningen - ja, det är närmast en mordutredning vi bevittnar?! Detta till trots för att det finns över 3000 björnar i landet?!!- Så över till ett annat fall.

Jag läste idag på Jägareförbundets hemsida om att en varg dödats inne i en fårhage i Alfta efter att först ha dödat tre får samtidigt som den var på väg att ta ytterligare får. I detta fallet menade polisen att det skytten/bonden hade agerat i linje med § 28 och att brottsmisstanke därav inte förlåg, varför bonden rimligtvis fick behålla sitt vapen. Här ser vi ett rimligt förfarande av polismyndigheten.

Så över till problemställningen: Vi ser alltså exempel ovan på hur rättsapparaten rullar igång med åklagareväsendet som ska igångsättas med utredningar, rättsmedicinska obduktioner och ev. påföljande rättegångar. Detta har som alla förstått gått fullständigt överstyr. Som jag nämnde ovan så har vi per idag över 3 000 björnar i landet och ändå ska hela rättskedjan mobiliseras i ett fall (Lekvattnet) som ändå är så uppenbart "rätt" utifrån lagstiftarnas intentioner. Nej, nu måste Lena Ek som är ansvarig miljöminister ta bladet ifrån munnen och lägga förslag i regeringskabinettet om att praxis och rutiner vid tillämpning av § 28 måste avdramatiseras och avbyråkratiseras snarast. Eftersom det är en förodning är det en regeringsfråga - Men som ni ser så har rovdjursfrågan hamnat i ett vakuum. Dock kan detta ändras utan att en förvaltningsplan är framtagen - men det krävers om jag tidigare har omnämnt på denna blogg: politisk handlingskraft och mod.

Låt istället länsstyrelsen få en information om det inträffade när § 28 tillämpas genom att enkelt fylla i en blankett som kortfattad beskriver det inträffade och som skickas in. Därefter får länsstyrelserna sammanställa dessa rapporter årligen och skicka in de till naturvårdsverket.

 Mot bakgrund av den accelererande och ohämmade tillväxten av stora rovdjur som våra politiker har tillåtit ske kommer dessa fall att bara öka och oka logiskt sett för varje vecka som går fram över. Fram för allt när vi vet att vargarna/fjolårsvalparna kommer snart att börja vandra runt i olika fårhagar.

/Freddy Kjellström   

The Hunt Must Go On and on and on and on...

 

Ja, det finns några förnuftiga element (faktisk) i Liljelunds utredning som presenterades häromdagen. Till exempel inser även Liljelund att vargen har en kraftig tillväxt som måste regleras om det det överhuvud taget ska vara möjligt att leva och verka på landsbygden i framtiden. Det öppnas upp för en´framtida förvaltningsjakt som utövas av statsmakterna - inte mig emot då vargen är ett oerhört svårjagat villebråd som är svårt att någorlunda jaga effektivt då det inte går att använda hundar. Om vi ska kunna förvalta vargstammen och pressa den ner till det tidigare taket som regeringen beslutade om på 210 vargar så krävs det avskjutning/avlivning av många vargar i Mellansverige. Jag har svårt att se hur det ska vara möjligt på kort tid utan hjälp av tekniska hjälpmedel som helikoptrar och snöskotrar - men låt statsmakterna sköta detta, för den vargjakt som hitintills bedrivits i form av licensjakt är allt för ineffektiv och tar för mycket folk i anspråk.

Björnstammen medges sänkas till 1800 st, vilket vore betydligt bättre än de ca 3500 som finns idag. Det är bristande konsekvensanalyser när det gäller vilka effekter detta får på jaktutövning och våra klövviltstammar när vi dessutom har vargstammar som kräver sitt.

Att § 28 i jaktförordningen avdramatiseras välkomnas - Det kan inte vara rimligt att jägare som mist sin jakthund av varg och i samband med detta skjutit vargen per automatik ska misstänkas för grovt jaktbrott. Det är skandalöst när jakhunden ligger i tu på backen att dra igång hela rättsapparaten när skaderekvisitet är så uppenbart. Nej, en anmälan till berörd länsstyrelse räcker gott och väl i dessa sammanhang.

Samtidigt måste våra möjligheter att släppa våra stövare bevaras inför framtiden: Stövarjaken måste fortsätta att utövas även i framtiden - Eller som den framlidne sångaren Freddie Mercury (R.IP.) i det klassiska rockbandet Queen sjunger (klicka på länken nedan) i den fantastiska klassikern: "The Show Must Go On", eller som jag skulle vilja sjunga refrängen: " The Hunt Must Go On and on and on..."

https://www.youtube.com/watch?v=3SUkspTVSuY&feature=related 

/

Freddy Kjellström....

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg

Nyare inlägg