Lena Ek

Ja, så har då en miljöminister för första gången tagit hänsyn till andra faktorer än genetik när det gäller målet om hur många vargar landet kan hysa - 180 st. Ja, för min egen del är det för mycket, men kan vi få en förvaltning värt namnet som ser till att stammen hålls nere på 180 st. så är det absolut ett steg i rätt riktning. Men liksom många andra jägare är jag tvivlande till möjligheten att realisera detta måluttalandet. Vi har sannolikt minst dubbelt så många vargar i praktiken nu - Hur ska denna minskningen ske, när hon pratar om att detta ska sker över flera år? Stammen bara växer och växer för varje år. Skall målet om 180 vargar uppfyllas måste det till en avskjutning av vargstammen, värt namnet - direkt nu i vinter...och då handlar det inte om att skjuta bort en handfull vargar i Värmland och Dalarna, utan då handlar det om flera tiotal vargar i vardera länen. Vågar vi tro på detta???

Samtidigt fortsätter cirkusen med SNF och Mikael Karlsson i spetsen som fortsätter att skrika sig hesa på EU-domstolen. Nu vill de ha minst 700 vargar!...Ja, det återstår att se vad som händer i detta avseendet.

Men frågan är om Lena Ek:s besked har kommit för sent, trots allt. Många jägare och glesbygdsbor som jag pratar med dagligen har tappat allt förtroende för hela den statliga rovdjurspolitiken. Det går inte att bara förvalta varg, utan man måste också förvalta människor - något som regeringarna de sista tjugo åren helt åsidosatt, märkligt nog - har man inte lärt sig något från andra länder och deras erfarenheter? Får man inte med sig lokalbefolkningen och deras acceptans kommer hela rovdjurspolitiken på sikt att haverera. Förutom denna misstro mot den förda rovdjurspolitiken har man som bieffekt lyckats späda på det rådande politiker- och myndighetsföraktet ytterligare ute i bygdesverige. NU är det upp till bevis Lena Ek - Du har (äntligen!) tagit bladet från munnen  - Visa nu att du och regeringen innehar politiskt kraft och mod nog att driva igenom erat politiska mål om max 180 vargar i Sverige"!