Om

Freddy Kjellström (F.K) har varit styrelseledamot i Svenska Stövarklubben sedan år 2004, och är klubbens ordförande sedan år 2006. F.K. är också innehavare av Stövarjägarens Kennel som föder upp Hamiltonstövare. Civilt är F.K. verksam som statsvetare vid Karlstads universitet.

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från juni 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Självklart regeringsbeslut - Löshundsjakten i Sverige utreds inte 

Ja, så kom det självklara beskedet från regeringen om att löshundsjakten i landet inte är aktuellt föremål för vidare utredning. Det är Svenska Rovdjursföreningen (suck!) och Djurskyddet Sverige som begärt detta. På Svenska Jägareförbundets sida kan man nu läsa följande uttalanden från regeringen:

"Regeringen gör bedömningen att oavsett om jakt bedrivs med eller utan hund ska jakten bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara, detta enligt 27:e paragrafen jaktlagen. I syfte att förhindra sådana effekter finns redan ett antal bestämmelser som reglerar hundanvändningen vid jakt.

Regeringen framhåller att jakt med hund har gamla traditioner i Sverige och att det bedrivs en målmedveten avel för att få fram så lämpliga hundar som möjligt och de olika jaktformerna och eftersök.

Så här skriver regeringen avslutningsvis i sitt beslut, som är undertecknat av Eskil Erlandsson och Robert Andrén: ”En viktig förutsättning för en framgångsrik viltförvaltning och eftersöksverksamhet är användningen av icke kopplade hundar.

Enligt regeringens uppfattning finns mot bakgrund av de gällande reglerna om hundanvändning vid jakt inte skäl att göra någon sådan utredning som organisationerna efterfrågar. Någon åtgärd med anledning av skrivelsen bör därför inte vidtas”.

Detta var ett väntat och mycket klokt beslut taget av regeringen. Det finns inget behov för att utreda detta. Tyvärr saknas det grundläggande kunskap om hur jaktutövningen bedrivs hos dessa organisationer som prövat att initiera fram en för skattebetalarna helt onödig utredning. Det vore på sin plats att dessa organisationer sätter sig in i fakta innan de åberopar sådana orimliga krav. 

Men problemet är inte detta egentligen - i alla fall inte när det gäller Svenska Rovdjursföreningen som har en helt annan agenda. Deras agenda, liksom Svenska Naturskyddsföreningen, är att det är jakthundarna som är det största hindret för en livskraftig stor vargstam i Sverige, varför de önskade en kritisk granskning och utredning av löshundsjakten som leder till ytterligare reglering, eller i deras ögon helst ett förbudav löshundsjakten.

Ja, vargproblematiken kan alltså ses utifrån olika perspektiv -Från undertecknades perspektiv är problemet glasklart nu - Varg i svensk natur är inte förenlig med löshundsjakt och betande tamboskap, varför varg inte heller ska finnas i svensk natur!

Bort med klåfingrigheten och låt vår fantastiska löshundsjakt vara ifred!!!!; Detta så att morgondagens generationer ocksåfår möjlighet till fantastiska naturupplevelser !

/Freddy Kjellström 

Så hände det som inte fick hända....men vi har länge varnat för detta


 
Jaha, så hände detta till sist då som vi länge har varnat för: att vargar dödar en människa i Sverige. Ja, det är inte utan att man blir trött när man tänker på alla de naiva människor som av ren okunskap länge har hävdat att vargen inte är farlig för människor.

Frågan som alla ställer sig är hur kunde detta ske? Ja, det är så enkelt som att händelsen kan förstås med vargens normaliserade handlingslogik - vargen är ett stort och, ja, farligt rovdjur som vi ska ha respekt för - det är inget "gosedjur"

Jag har ju gång efter annan påtalat risken med detta - Det har inte varit fråga om när detta skulle ske, utan när. Sedan är det klart att bevarandesidan mycket väl kan säga att: " "Ja, det är nästan 200 år sedan sist det dokumenterades i landet osv..." Men, kära någon, det är klart att stänger vi av E20 i 200 år så lär det heller inte bli särskilt många olyckor på E20 heller. M.a.o. utan varg lär det heller inte inträffa några incidenter med människor inblandade - enkel logik.

Nu hände detta i en djurpark där dessa var präglade av människor, men märk väl inte domesticerade, utan det är fortfarande rovdjur med sin utprägklade naturliga handlingslogik och instinkt som är konsoliderad över låååång tid.

Nästa gång det händer kanske rubrikerna i Expressen istället är: "Småbarnsmamma vargdödad under bärplockning i Dalarna"....Vad händer då - vilka blir reaktionerna då, och vilka tar ansvaret för att det då gick käpprakt åt *********?

Kanske denna tragiska incident kan få människor i allmänhet att vakna upp inklusive våra handlingsförlamade ytterst ansvariga politiker. Låt oss hoppas att denna "kritiska händelse" kan få opinionen att vända till förnuftets fördel.

NU kan i alla fall ingen längre påstå att ingen människa har i modern tid blivit dödat av varg i Sverige längre.....

/Freddy Kjellström