För 20 år sedan skulle detta vara helt omöjlig - nu har organisationer och myndigheter valsat runt i vargpolitiken länge nog. NU är det alltså meningen att vi för att blidka EU-kommissionen ska rädda genetiken hos den rysk/baltiska vargstammen i Sverige genom att sätta ut ytterligare valpar från djurparker. Har vi inte fått nog av varg från dessa parker tidigare i svensk fauna?

Nu är lagen¨utformat så att både markägare och jakträttsinnehavare ska godkänna utsättningen av vargvalpar. Personligen tror inte jag att du finner många markägare i kombination med jakträttsinnehavare som kommer att acceptera detta.

Nej, nu är det dags att Fredrick Reinfeldt slår näven i bordet i Brussel och säger att detta ska inte EU befatta sig med, utan detta är en nationell politisk angelägenhet och ska så beslutas på nationell nivå. Här saknas både mod och handlingskraft från den annars så offensiva statsministern när det gäller EU sammanhang.

Dessutom måste regeringen se till att komma ifrån det omöjliga art- och habitatdirektivet alternativt se till att få klausuler som möjliggör självständighet när det gäller rovdjurspolitiken.

Därför uppmanar jag samtliga till att utnyttja lagverket och säg nej till mer varg i de mellansvenska skogarna. Frågan måste lösas på ett helt annat sätt än den inslagna vägen.

Därför säger jag bestämt NEJ till utsättning av vargvalpar i svensk fauna!

....Freddy Kjellström