Ja, nu går vargjakten snart mot sitt slut med raska steg. Det återstår endast en varg som inte har fällts än och det är i Västmanland. I år liksom ifjol var jakten snabbt över i de flesta län - dock kanske inte lika snabbt. Tiden för starten var av någon oförklarlig anledning ändrad i år till ett datum då inte lika många jägare var helglediga/långlediga på samma sätt som ifjol, då starten inföll strax efter nyår. Kanske är det bojkotten som gjort att vargen i Västmanland inte har fällts - eller ett jaktligt ointresse för vargjakt?

Ser vi till den värmländska situationen, som exempel, så har det fällts sex vargar. Detta samtidigt som det ifrån länsstyrelsens sida kan konstateras att det finns minst 120 vargar i länet och minst 12 sannolika föryngringar under år 2010. Dessutom finns det 21 vargrevir i länet - Ja, du läste (helt) rätt. Snart har Värmlands län, som ensamt län, uppfyllt det nationella (del-?)målet för vargpopulationen. Med andra ord har vi i sådana fall i Värmland haft en avskjutning som understiger 5 procent!?? Detta samtidigt som vi ska komma ihåg att rovdjursansvarige Lars Furuholm på länsstyrelsen i Värmland konkluderar med att vargstammen i Värmland har fördubblats på ett år!

Vilket uttag pratar vi då om? Nej, jag kan knappt använda ordet uttag i detta sammanhang, för då relaterar vi som oftast till "riktig" jakt och viltförvaltning. Dessa sex skjutna vargar ger knappast någon effekt på den värmländska varg-stammen. Med den kraftiga numerär och tillväxt av varg kommer dessa sex skjutna vargar att raskt ersättas av andra strövarvargar som är på jakt efter nya lediga platser - För några nya revir att etablera finns det inte plats till i Värmlands län per idag - Eller finns den möjligheten? Den enda möjligheten är att befintliga revir minskar i arealmässigt, vilket inte alls är osannolikt på sikt. Vi ser tydliga tendenser till detta i nordvästra Värmland där ett revir plötsligt numera omfattar tre revir. Tidigare var ett vargrevis kanske 150 000 ha medan det idag kanske är 50 000 ha. Så länge det finns relativt god tillgång på klövvilt kan reviren bli mindre, eftersom vargarna helt sonika inte behöver "ränna" så långt i sin jakt efter föda.

Nej, problembilden ovan visar att vargstammen ökar i mycket rask takt  - i det värmländska fallet med 100 procent och vi har ett uttag som ligger under 5 procent! Detta trots att några enstaka har skjutits bort.

Nej, som alla nu begriper så är det nationella målet om 210 vargar eller 20 föryngringar för länge, länge sedan uppfyllt. Hur ska ansvarig statsråd och myndighet uppfylla det av riksdagen belsutade mål om maxtaket om 210 vargar? Nästa år innebär det, om målet ska uppfyllas, att det måste det skjutas bort minst 100 vargar i Sverige. Det blir intressant att se hur Carlgren och Löfgren ska kunna argumentera för detta i massmedia - en grannlaga pedagogisk uppgift? Återigen är det bara att konkludera med att rovdjursförvaltningen med tonvikt på varg har havarerat...och det för länge, länge sedan.

 

/Freddy Kjellström...frustrerad och upprörd över en i allra högsta grad handlingsförlamad statsförvaltning.