Hösten 2009 kom ett genombrott i rovdjursförvaltningen. Den då borgerliga alliansregeringen, med miljöminister Carlgren (c) i spetsen, som suttit i majoritet kom (slutligen) "till skott" om att vargstammen måste regleras om den inte skulle överstiga riksdagens mål om 210 vargar. Detta trodde flera inklusive undertecknad att var början på en vettig framtida förvaltning. Tyvärr visade sig naturvårdsverkets beslutet om vargjakt denna gång att beslutet avviker fullständigt (liksom de tidigare kraftigt underskattade siffrorna om björnpopulationen) från den faktiska numerär av varg som finns i mellansverige. Detta vet (vi) lokalbefolkningen som bor i berörda områden - Detta har lokalbefolkningen alltid vetat bäst själva! Vi är på väg att upprepa samma misstag som med älgstammens explosion under 1970-talet - fast denna gång med varg.

När till och med rovdjursansvarige Lars Furuholm på länsstyrelsen i Värmland  idag konstaterar att riksdagens mål om max 210 vargar eller 20 föryngringar inte realiseras på grund av att det alltid kommer att vara flera vargar efter föryngringsperioden i landet. Ja, då kan man verkligen ta en funderare över huruvida matematiken och logiken i föreliggande riksdagsbeslut är styrande, eller ej. Återigen är detta ett bevis för att det inom rovdjurspolitken är forskarsamhället som styr över de folkvalda eller med andra ord: Genetiken ställer sig över Politiken.

I Värmlands län har vi troligtvis haft 13 föryngringar och  120 vargar per idag(minst, egen reflektion), enligt Furuholm. Utifrån denna numerär ska jägarna skjuta 6 vargar spridda över hela länet. Det är som att ta bort ett strå i en höstack! Samtidigt kan ni fundera över hur många vargar det faktiskt finns i hela landet. Det finns minst lika många vargar i Dalarna, sedan kommer Gävleborgs län och Örebro län med flera revir, samtidigt som vi har en rask spridning i Västra Götalands län, samt en påvisad etablering i Södermanlands län och en möjlig början i Jämtlands län och flera andra söderliggnade län.  Vi kan i alla fall konstatera att det är gott om varg.

Det föreliggande beslutet om vargjakt är(tyvärr) inget annat än ett rent skenbedrägeri från naturvårdsverkets sida där "tilldelar" jägarkåren en minimal avskjutning som knappast ger någon effekt. Naturvårdsverket liksom länsstyrelser inklusive miljöminister Carlgren (c) visar på bristande respekt inför gällande riksdagsbeslut. Istället bidrar de till att driva upp den svenska vargstammen långt över det definierade taket om max 210 vargar.

Förstkommande lördag 15 januari börjar årets vargjakt där jakträttsinnehavare går ut och jagar 20 vargar, varav 6 i Värmlands län, under övervakningsformer som är häpnadsväckande rigorösa. Vad är det som händer med den avlysningsjakt som tilldelas? Ju, det kommer att skjutas bort någon enstaka varg i ett revir, men reviret hålls intakt och problematiken kvarstår. Med andra ord uppnås (tyvärr) ingen reell effekt på varken lokal eller regional nivå. Vargjakten kommer (tyvärr) inte att få någon reell effekt för de drabbade i vargreviren, utan snarare hjälper det Naturvårdsverket att hålla skenet uppe av att de varit "generösa" mot de drabbade samtidigt som verket i mediala forum kan påstå att förvaltningen har skett i samförstånd med drabbade grupper.

Mot bakgrund av det bedrövligt dåligt underbyggda myndighetsbeslutet med alltför låga siffror som inte speglar verklighetsbilden och en fullständigt frånvaro av hänsyn tilllandsbygdsbefolkningen i mellansverige kan detta beslut inte accepteras. Vi som av centrala statsmakter har blivit påtvingad varg kan därför inte finna oss i att bli kommenderade av ett statligt naurvårdsverk som själva uppenbart inte kan följa ett föreliggande riksdagsbeslut. Mot bakgrund av detta väljer jag och många fler med mig att bojkottta årets vargjakt då vi menar att denna låga avskjutning inte kommer att leda till att riksdagens mål uppnås samtidigt som en lokal och regional effekt uteblir.     

Vägra jaga varg!

/Freddy Kjellström