Ja, det finns några förnuftiga element (faktisk) i Liljelunds utredning som presenterades häromdagen. Till exempel inser även Liljelund att vargen har en kraftig tillväxt som måste regleras om det det överhuvud taget ska vara möjligt att leva och verka på landsbygden i framtiden. Det öppnas upp för en´framtida förvaltningsjakt som utövas av statsmakterna - inte mig emot då vargen är ett oerhört svårjagat villebråd som är svårt att någorlunda jaga effektivt då det inte går att använda hundar. Om vi ska kunna förvalta vargstammen och pressa den ner till det tidigare taket som regeringen beslutade om på 210 vargar så krävs det avskjutning/avlivning av många vargar i Mellansverige. Jag har svårt att se hur det ska vara möjligt på kort tid utan hjälp av tekniska hjälpmedel som helikoptrar och snöskotrar - men låt statsmakterna sköta detta, för den vargjakt som hitintills bedrivits i form av licensjakt är allt för ineffektiv och tar för mycket folk i anspråk.

Björnstammen medges sänkas till 1800 st, vilket vore betydligt bättre än de ca 3500 som finns idag. Det är bristande konsekvensanalyser när det gäller vilka effekter detta får på jaktutövning och våra klövviltstammar när vi dessutom har vargstammar som kräver sitt.

Att § 28 i jaktförordningen avdramatiseras välkomnas - Det kan inte vara rimligt att jägare som mist sin jakthund av varg och i samband med detta skjutit vargen per automatik ska misstänkas för grovt jaktbrott. Det är skandalöst när jakhunden ligger i tu på backen att dra igång hela rättsapparaten när skaderekvisitet är så uppenbart. Nej, en anmälan till berörd länsstyrelse räcker gott och väl i dessa sammanhang.

Samtidigt måste våra möjligheter att släppa våra stövare bevaras inför framtiden: Stövarjaken måste fortsätta att utövas även i framtiden - Eller som den framlidne sångaren Freddie Mercury (R.IP.) i det klassiska rockbandet Queen sjunger (klicka på länken nedan) i den fantastiska klassikern: "The Show Must Go On", eller som jag skulle vilja sjunga refrängen: " The Hunt Must Go On and on and on..."

http://www.youtube.com/watch?v=3SUkspTVSuY&feature=related 

/

Freddy Kjellström....