Ja, så kom det självklara beskedet från regeringen om att löshundsjakten i landet inte är aktuellt föremål för vidare utredning. Det är Svenska Rovdjursföreningen (suck!) och Djurskyddet Sverige som begärt detta. På Svenska Jägareförbundets sida kan man nu läsa följande uttalanden från regeringen:

"Regeringen gör bedömningen att oavsett om jakt bedrivs med eller utan hund ska jakten bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara, detta enligt 27:e paragrafen jaktlagen. I syfte att förhindra sådana effekter finns redan ett antal bestämmelser som reglerar hundanvändningen vid jakt.

Regeringen framhåller att jakt med hund har gamla traditioner i Sverige och att det bedrivs en målmedveten avel för att få fram så lämpliga hundar som möjligt och de olika jaktformerna och eftersök.

Så här skriver regeringen avslutningsvis i sitt beslut, som är undertecknat av Eskil Erlandsson och Robert Andrén: ”En viktig förutsättning för en framgångsrik viltförvaltning och eftersöksverksamhet är användningen av icke kopplade hundar.

Enligt regeringens uppfattning finns mot bakgrund av de gällande reglerna om hundanvändning vid jakt inte skäl att göra någon sådan utredning som organisationerna efterfrågar. Någon åtgärd med anledning av skrivelsen bör därför inte vidtas”.

Detta var ett väntat och mycket klokt beslut taget av regeringen. Det finns inget behov för att utreda detta. Tyvärr saknas det grundläggande kunskap om hur jaktutövningen bedrivs hos dessa organisationer som prövat att initiera fram en för skattebetalarna helt onödig utredning. Det vore på sin plats att dessa organisationer sätter sig in i fakta innan de åberopar sådana orimliga krav. 

Men problemet är inte detta egentligen - i alla fall inte när det gäller Svenska Rovdjursföreningen som har en helt annan agenda. Deras agenda, liksom Svenska Naturskyddsföreningen, är att det är jakthundarna som är det största hindret för en livskraftig stor vargstam i Sverige, varför de önskade en kritisk granskning och utredning av löshundsjakten som leder till ytterligare reglering, eller i deras ögon helst ett förbudav löshundsjakten.

Ja, vargproblematiken kan alltså ses utifrån olika perspektiv -Från undertecknades perspektiv är problemet glasklart nu - Varg i svensk natur är inte förenlig med löshundsjakt och betande tamboskap, varför varg inte heller ska finnas i svensk natur!

Bort med klåfingrigheten och låt vår fantastiska löshundsjakt vara ifred!!!!; Detta så att morgondagens generationer ocksåfår möjlighet till fantastiska naturupplevelser !

/Freddy Kjellström