En bonde i Lekvattnet, Torsby kommun hade besök för andra gången av en slagbjörn som tagit sig in i kohagen. Första gången slutade det med att en kalv dödades, vilket sågs av bonden som då inte agerade. Andra gången björnen kom tillbaks i kohagen var en kväll vid 20-tiden - Björnen var alltså inne i hägnaden och på väg mot korna och gjorde utfall men reagerade inte på skrämselåtgärder, varför den senare dödades av kula från en .30-06 studsare. Därmed torde allt vara i sin ordning efter § 28 i Jaktförordningen som medger nödvärn mot rovdjursangrepp inom inhängad område på tamboskap. I Värmland blev skytten/bonden omgående misstänkt för grovt jaktbrott med påföljd att hans vapen beslagtogs under pågående utredning, eller tills dess att fallet läggs ner och avskrivs. Björnen är nu inskickad till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) för obduktion där skottvinklar ska fastställas och jämföras med skyttens förklaring som underlag i utredningen - ja, det är närmast en mordutredning vi bevittnar?! Detta till trots för att det finns över 3000 björnar i landet?!!- Så över till ett annat fall.

Jag läste idag på Jägareförbundets hemsida om att en varg dödats inne i en fårhage i Alfta efter att först ha dödat tre får samtidigt som den var på väg att ta ytterligare får. I detta fallet menade polisen att det skytten/bonden hade agerat i linje med § 28 och att brottsmisstanke därav inte förlåg, varför bonden rimligtvis fick behålla sitt vapen. Här ser vi ett rimligt förfarande av polismyndigheten.

Så över till problemställningen: Vi ser alltså exempel ovan på hur rättsapparaten rullar igång med åklagareväsendet som ska igångsättas med utredningar, rättsmedicinska obduktioner och ev. påföljande rättegångar. Detta har som alla förstått gått fullständigt överstyr. Som jag nämnde ovan så har vi per idag över 3 000 björnar i landet och ändå ska hela rättskedjan mobiliseras i ett fall (Lekvattnet) som ändå är så uppenbart "rätt" utifrån lagstiftarnas intentioner. Nej, nu måste Lena Ek som är ansvarig miljöminister ta bladet ifrån munnen och lägga förslag i regeringskabinettet om att praxis och rutiner vid tillämpning av § 28 måste avdramatiseras och avbyråkratiseras snarast. Eftersom det är en förodning är det en regeringsfråga - Men som ni ser så har rovdjursfrågan hamnat i ett vakuum. Dock kan detta ändras utan att en förvaltningsplan är framtagen - men det krävers om jag tidigare har omnämnt på denna blogg: politisk handlingskraft och mod.

Låt istället länsstyrelsen få en information om det inträffade när § 28 tillämpas genom att enkelt fylla i en blankett som kortfattad beskriver det inträffade och som skickas in. Därefter får länsstyrelserna sammanställa dessa rapporter årligen och skicka in de till naturvårdsverket.

 Mot bakgrund av den accelererande och ohämmade tillväxten av stora rovdjur som våra politiker har tillåtit ske kommer dessa fall att bara öka och oka logiskt sett för varje vecka som går fram över. Fram för allt när vi vet att vargarna/fjolårsvalparna kommer snart att börja vandra runt i olika fårhagar.

/Freddy Kjellström