Nu måste våra ansvarige statsråd träda fram och visa vägen i rovdjurspolitiken. Det är inte rimligt att vi pga passivitet i sakfrågan ska låta den hamna i ett vakuum som detta. Det är närmast pinsamt att se hur en svensk regering lägger sig platt på rygg för EU i denna fråga. Detta är inte acceptabelt.

Sveriges folkvalda politiker säger sig inte äga frågan utan den styrs till största del av EU:s tjänstemän. Demokratin har satts helt ur spel av EU. Enligt Eskil Erlandsson och Lena Ek kan EU ta över hanteringen av hela den svenska viltförvaltningen och alla jaktliga frågor om vi inte uppfyller kriterierna i art- och habitatdirektiven. Därigenom påstår Eskil Erlandson att de är bakbundna av EU:s tjänstemän och att de inte kan agera snabbare i denna fråga. Det framstår som våra politiker enbart är EU:s lydiga drängar och saknar ett mandat och kraft att driva denna viktiga fråga.  Detta är ingen stor fråga i EU idag – Sverige och vargarna. Hade regeringen visat handlingskraft och politisk vilja så hade frågan legat på nationell beslutsnivå idag.

Gömmer inte våra statsråd sig bakom EU så gömmer de sig bakom riksdagsbeslutet som är motstridigt, vilket många mål är inom detta politikområde. Å ena sidan ska vi ha kraftiga rovviltstammar samtidigt som vi ska beakta livskvalite och näringar på landsbygden –två helt OFÖRENLIGA mål! Det är märkligt att lyssna på miljöminister Ek i Agenda där hon söker skydd bakom riksdagsbeslutet – som minister måste man våga ta ställning. Är gällande riksdagsbeslut så besvärande som det påstås måste ministern självklart verka för att riva upp beslutet och ersätta det med ett nytt och bättre beslut.

Som ansvarig statsråd räcker det inte att likt en kamrer bara sitta still och förvalta ett politikområde - nej, det krävs naturligtvis att ett statsråd eftersträvar att omsätta politiska ideér och utfästelser som partierna har utlovat inför valet. Det går inte att vara passiv - läs gärna statsvetare Jenny Madestam, Stockholms universitet, som har en intressant artikel i Svenska Dagbladet om att vi kan kräva mer av våra statsråd, som måste bli mera aktiva och produktiva. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/valjarna-har-ratt-att-krava-mer_6956041.svd

Nej, skall miljöminister Lena Ek (c) undvika slagord liknande de som står angivna på affischen ovan (bild ifrån manifestationen i Hagfors 24/3)måste hon på allvar visa att hon är mogen uppgiften som statsråd.