Klimateffekter och växthuseffekter har formligen översvämt senaste årens rubriksättning i dagspress och i alla möjliga massmediala sammanhang. Alla väderleksavvikelser från det förväntade "normala" sorteras snabbt och    lätt(-vindigt) inunder dessa rubriker.

Ja, oberoende klimateffekter eller ej så har den senaste tidens stränga kyla svept sig fram över stora delar av landet, ja i hela Norden. Kylan har därigenom lamslagit alla försök till att komma ut på stövarjakt och provverksamhet på flera håll i landet. På min hemmaplan har varhje morgon startat med en temperatur som ligger under -20 grader sträcekt. Även på dagtid har det mer eller mindre krupit upp -15 grader, men sedan har det konstant legat där innan det framåt eftermiddagen börjat sjunka ner mot -20 grader igen. 

Strax innan denna säsongs Räv-SM skulle arrangeras av Västerbotten läns Stövarklub såg sig bestyrelsen för provet att på grund av sträng kyla på provmarkerna ställa in Räv-SM. Detta är andra gången på rad som Räv-SM tyvärr på grund av snö/kyla behöver att ställas in! Även Kostaprovet i Småland som var tänkt att gå av stapeln under helgen har tvingats ställas in på grund av för mycket snö - det har enligt uppgifter uppmätts snödjup på halvmetern där nere ! Så tidigt på säsongen!

Ja, Kung Bore har verkligen tagit ett rejält fast grepp om denna vinter. Ska vi få en upprepning av förra vintern då vi hade nordostlig vind från Sibirien som konstant under ett par månaders tid svepte in sin stränga kyla över landet. Skillnaden var att ifjol var det ändå mera normalt (?) då vintern och den stränga kylan gjorde sig påmind började först efter Lucia. I år börajde vintern med "gasen i botten" direkt, i mitten av november - enligt min förmening allt för tidigt för att betraktas som "normalt". Begreppet eller frasen "normal väderlek" har nog aldrig varit mera relativ än den är per idag. Men måhända det är växthuseffekten som återigen gör sig påmind???????

Hälsningar från ett (is-)kallt Gräsmark 2010-12-12

/Freddy Kjellström