Så har vi då tagit klivit in i ett nytt år (2011) med nya förhoppningar inför framtidens jaktmöjligheter. Ja, egentligen börjar jaktåret 1.juli, men vi får ändå som jägare passa på att önska oss något. Mycket hare och mycket mycket mindre varg samt kanonbra jaktväder är det som står högst upp på önskelistan inför året 2011. 

Harbeståndets variation är som det brukar vara: lite för lite här, bra där och mycket bra där borta. Men utifrån de sista årens vintrar, och fram för allt mot bakgrund av förra vintern som var snörik har förutsättningarna för haren varit mycket god - Både utifrån kamouflage och fodertillgång. Nya betesmarker "växte" fram sist vinter och haren nådde med anleding av snödjupet högre upp på kvistarna än vad den normalt gör. Nu ser det ut som att bli da capo på förra vintern även denna vinter, vilket kan bli gynnsam för nästa säsongs skogsharebestånd.

Ikväll kom det en dryg decimeter nysnö, vilket gör att vi nu totalt har ett snödjup om ca 50 cm, vilket gör att jaktsäsongen med stövare kan vara slut om vi inte får ett väderomslag. En veckas regn eller två skulle göra susen, innan det återigen fryser på och nysnö faller ner. Ofta brukar det bli väderomslag med påföljande töväder en period i januari, men icke förra året då Kung Bore behöll järngreppet över vintern långt ut i marsmånad. Kanske det kan bli en ändring denna vinter. Låt oss i alla fall inte hoppas att det blir samma avslut på vintern i år som ifjol. Det var bedrövligt med den hårda skaren och den djupa snön som bar räven i marsmånad - men inte rådjuren.  Räven kunde därigenom skörda mer än sin beskärda del av rådjursstammen förra senvintern.

Mindre med varg lär det knappast bli här på hemmaplan då länsstyrelsen i grevens tid innan vargjakten funnit att alfatiken i Gräsmarksreviret har påbrå från Kynnareviret i Norge -vilket gör att den "heliga kon" måste fredas. Återigen så är det genetiken som föregår politiken, eller meritokratin som föregår demokratin. Det kan inte vara riktigt att lokalbefolkningens vilja skall åsidosättas till förmån för forskares viljor om hur mycket varg som behövs. De sistnämnda är som hungriga fågelungar - de får aldrig nog, utan bara skriker på mera, mera varg! - 210 vargar lär det aldrig bli eller??? Kanske inte förrän den dagen vi har 2100 vargar, då kanske vi enligt forskarna har uppnått 210, men då är målet reviderat till 500 vargar och då är det samma visa igen...För det kanske är 210 genetiskt unika vargar som då föreslås gälla. Ska lokaldemokratin segra över forskarsamhällets meritokratiska styre?

Ibland undrar jag om våra centrala folkvalda politiker någon gång kommer att förstå de problem som vargen de facto ställer till med på landsbygden i mellansverige idag - Eller väljer de helt sonika att blunda för problemen? Det är kanske inte politisk korrekt att i miljöpolitiken och klimatdiskursens tider att beakta landsbygdsbefolkningens situation? Ju, För det är precis vad det är! Finns det något mera miljövänligt än att som lokalbefolkningen på hemmaplan förvaltar sina älg- och vltstammar? Ingen produktion eller logistik, inga medikamenter! Tänk på alla de generationer som är födda på 1960-/-70/-80 och -90 talet i mellansverige, och som parktikst taget är "flaskade" upp med älgkött - Vi pratar om megatonnage med älgkött som under de sista decennierna är konsumerade i mellansverige, enbart. Nej, det är vi på landsbygden som skall visa vägen framåt för morgondagens miljövänliga förvaltning av naturresurserna.  Här måste naturligtvis våra "stora" företrädare träda fram och argumentera! Vart finns LRF, Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund i denna diskussion? Som jägare är vi i högsta grad med och främjar en miljö"riktig" konsumtion av matvaror i samhället - något vi ska stå upp för och fronta med i den miljöpolitiska debatten!

God Fortsättning på det miljövänliga jaktåret 2011 och god jakt, förstås!  

/Freddy Kjellström