Det är med stor bestörtning jag igår kväll ser vilken enorm fördärvelse och ödeläggelse som rammat vårt grannland i väst.

Idag framgår det av nyhetsrapporteringen att den misstänkte gärningsmannen bakom dessa dåden kommer från ett högerextremistisk miljö, och att vederbörande var starkt kritiskt mot det mångkulturella samhället. Efter placeringen av bomben i centrala Oslo och regeringskansliet så har den misstänkte tagit sig ut till ett sommarläger för AUF (motsvarande SSU) och iklädd polisuniform lockat fram ungdomar för att låtsas informera om händelserna i Oslo. Istället har han kallblodigt arkebuserat dem - dödstalet närmar sig nu 100 st! En av de värsta terrorattacker i Norden - I Norge är detta landets värsta händelse sedan andra världskriget! 

Detta attentat har klara politiska förtecken och är ett angrepp mot hela det västerländska demokratiska samhället. Efter att via norsk massmedia tagit del utav den misstänktes inlägg på internät är det också troligt att detta från dennes sida var ett medvetet angrepp mot; socialdemokratin, men också ett angrepp mot både internationalism, globalisering och mångkulturalism. Det hela verkar oerhört cyniskt planlagt och genomfört.  Den misstänkte måste ställas till svars inför domstol där motivbilden måste klargöras.

Oberoende vilka politiska åsikter eller vilken agenda man som person eller organisation arbetar utifrån måste denna typ av handlingar starkt fördömmas. Extra allvarligt är detta då attentatet måste betraktas som ett angrepp mot det politiska systemet och det demokratiska styrelseskick.

Eftersom jag undervisar i en kurs på masternivå vid Karlstads universitet om just Säkerhetsledning, är jag väl medveten om att det är dessa oväntade irratonella hotbilderna som är svåra att hantera och förhindra för polisväsendet. Händelserna i Norge igår som närmast kan betraktas som ett inferno vittnar just om detta.

Kan det öppna demokratiska samhället skyddas från denna typ av handlingar? Det är svårt att i ett öppet demokratiskt samhälle kunna bygga upp ett fullständigt skydd mot denna typ av oförutsedda händelser, men det är klart att sofistikerat underrättelsetjänstarbete kan bidra till att förhindra sådana händelser. Samtidigt är det en balansgång och en hårfin avvägning när det öppna samhället riskerar övergå till att bli ett "övervakningssamhället a´la 1984" och yttrandefriheten hotas och beläggas med munkavle. Varje gång denna typ av händelser föregår kommer det att få restriktiva följder på olika sätt. Händelsen igår vittnar tyvärr också om att dårskapen vi sett i USA och annorstädes även letat sig fram till Norden. 

22.juli 2011 kommer tyvärr att bli en historisk dag i norsk politisk historia med starka negativa förtecken.  

Mina tankar denna dag går till det norska folk - I första hand till de drabbade och deras anhöriga.

/Freddy Kjellström